วันที่ 26 เมษายน 2556
รูปภาพข่าว นรด.ชวนร่วมงาน วันกำลังสำรอง 2 พ.ค.นี้

พลโทวิชิต ศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงาน “วันกำลังสำรอง” ปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา

นรด.ชวนร่วมงาน วันกำลังสำรอง 2 พ.ค.นี้
หน่วยกำลังสำรอง ชวนร่วมงาน วันกำลังสำรอง ในวันที่ 2 พ.ค. 56 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ด้านพลโทวิชิต เผย ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าฝึก รด.

พลโทวิชิต ศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “วันกำลังสำรอง” ปี 2556 ในวันที่ 2 พ.ค. 56 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 56 ณ ห้องสาวิตตรี อาคารสวนเจ้าเชตุ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

พลโทวิชิต ศรีประเสริฐ กล่าวว่า หน่วยรักษาดินแดน พร้อมด้วยกองทัพภาคที่ 1-2-3-4 จัดงานวันกำลังสำรอง โดยถือเอาวันที่รัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2454 เป็นวันกำเนินของกำลังสำรองในปัจจุบัน เป็นปีที่ 102 แล้ว วันกำลังสำรองจะเป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราในฐานะกำลังสำรอง จะได้พร้อมใจกันแสดงออกถึงพลังแห่งความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่เคารพสูงสุดของเราชาวไทย
 
“การที่ประเทศไทยมีกำลังสำรองนั้นเราไม่ได้มีเป้าหมายจะไปรบกับใคร เพียงแค่เรามีการอบรมและฝึกยุทธศาสตร์เหมือนกับทหารเท่านั้น เพราะเวลาเกิดสาธารณภัย กองกำลังสำรองจะมีขีดจำกัดในการช่วยเหลือเทียบเท่ากับทหาร ฉะนั้นนักศึกษาคนไหนอยากเรียน รด. เราก็ยินดีต้อนรับทุกคน” พลโทวิชิต กล่าว
 
สำหรับกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันงาน มีกิจกรรมสำคัญดังนี้ การวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 6, พิธีสงฆ์, การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นกำลังสำรองที่ดี และการเดินริ้วขบวน, กิจกรรมคลองสวยน้ำใส, กิจกรรมการถวายพระพรและบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล, การมอบเงินและสิ่งของแก่ทหาร ตำรวจ พลเรือนที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยงานจะจัดขึ้นที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน