วันที่ 17 ตุลาคม 2556
รูปภาพข่าว มรภ.ศรีสะเกษย้ำนครลำดวนเกมส์พร้อมจัดแล้ว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 แล้ว

มรภ.ศรีสะเกษย้ำนครลำดวนเกมส์พร้อมจัดแล้ว
26 สถาบันร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 41 คัดเลือกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "นครลำดวนเกมส์ " ที่ "มรภ.ศรีสะเกษ" เจ้าภาพลั่นพร้อมแล้ว 21-27 ตุลาคมชิงชัย 7 ชนิดกีฬา

ผศ.ดร. ประกาศิต อนุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เปิดเผยว่า จากการที่ มรภ.ศรีสะเกษ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "นครลำดวนเกมส์" ระหว่างวันที่ 21-27 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม 26 สถาบันประกอบไปด้วย 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 5.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 9.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 10.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 11. วิทยาลัยนครราชสีมา, 12.วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, 13.วิทยาลัยสันตพล

14.วิทยาลัย เฉลิมกาญจนา, 15.วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์, 16.มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 17.มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 18.มหาวิทยาลัยนครพนม, 19.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 20.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 21.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 22.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 23.มหาวิทยาลัยราชธานี, 24.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25.มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และ 26.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

โดยรายการนี้มีการชิงชัยทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ เซปักตะกร้อ, บาสเกตบอล, เปตอง, ฟุตบอล, ฟุตซอล, วอลเลย์บอล และ วอลเลย์บอลชายหาด

ใน ขณะนี้ทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพอย่างเต็มที่ ทั้งสถานทีแข่งขัน, คณะทำงาน, สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักกีฬา และผู้ร่วมงานกิจกรรมการแสดงต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากร, นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และการสนับสนุนในจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดี

สำหรับ สัญลักษณ์นำโชคได้แก่ ตัวกระแต ซึ่งเป็นการออกแบบโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เหุตผลที่เลือกตัว "กระแต" เนื่องจากมีอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่แรกมาก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจะเห็นตัวกระแตเป็นจำนวนมาก และในปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นอยู่ด้วยนั่นเอง