วันที่ 4 มกราคม 2557
รูปภาพข่าว ประกวด วงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา 8-12 ม.ค.นี้

นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา ให้สัมภาษณ์การประกวดวงโยธาวาทิต

ประกวด วงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา 8-12 ม.ค.นี้
การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2557 มีวงโยธวาทิตทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวด จำนวน 44 วง จัดการประกวดทั้งหมด 8 ประเภท 8-12 ม.ค.นี้ ที่ สนามศุภชลาศัย, อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
วันนี้ (3 ม.ค.56) นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา นายธวัช ถาวรสวัสดิ์ และดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของการแข่งขันประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ซึ่งการจัดประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษาในครั้งนี้ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2557 จัดระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2557 ณ สนามศุภชลาศัยและอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 
 
นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา 
 
การจัดประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา เริ่มมีนาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 โดยมีนายแพทย์บุญสม มาร์ติน อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นผู้ริเริ่มการจัดประกวดวงดุริยางค์และวงโยธวาทิต ในขณะนั้นและกรมพลศึกษาได้ดำเนินการจัดประกวดอย่างต่อเนื่อง
 
กำหนดการพิธีเปิดในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 16.15 น. โดยมีนายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิดพิธี และในวันที่ 12 มกราคม 2557 เวลา 19.45 น. นายอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ องคมนตรีผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน
 
 
 
สำหรับปีนี้มีวงโยธวาทิตจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวด จำนวน 44 วง จัดการประกวดทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่ 
1. ประเภท ก. ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการประกวดในรูปแบบมาร์ชิ่ง และแปรขบวน โดยมีดนตรีขอบสนาม ผู้แสดงไม่น้อยกว่า 80 คน 
 
2. ประเภท ข. ถ้วยพระราชทานขากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นการประกวดในรูปแบบมาร์ชิ่ง และแปรขบวน โดยมีดนตรีขอบสนาม ผู้แสดงไม่น้อยกว่า 60 คน
 
3. ประเภท ค. ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการประกวดในรูปแบบมาร์ชิ่ง และแปรขลวน โดยไม่มีดนตรีขอบสนาม ผู้แสดงไม่น้อยกว่า 50 คน
 
4. ประเภทนั่งบรรเลง ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการประกวดในรูปแบบนั่งบรรเลง โดยมีเพลงบังคับ บังคับเลือกและอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน
 
5. ประเภทระดับประถมศึกษา ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นการประกวดในรูปแบบของการแปรขบวนจำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน
 
6. . ประเภทการเดินแถวมาร์ชชิ่ง ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นการประกวดในรูปแบบของการเดินแถวมาร์ชชิ่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน
 
ในปีนี้ได้เพิ่มการประกวด ประเภท ง. เป็นการประกวดในรูปแบบมาร์ชชิ่งและแปรขบวน จำนวนผู้แสดงไม่เกิน 45 คน และ ประเภทนั่งบรรเลง โดยมีเพลงบังคับ บังคับเลือก และเพลงอิสระ ซึ่งบรรเลงง่ายกว่าประเภทนั่งบรรเลงชิงถ้วยพระราชทานฯ จำนวนผู้แสดงไม่น้อยกว่า 40 คน ชิงถ้วยเกียรติยศกรมพลศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้วงที่ก่อตั้งใหม่ และเป็นวงโยธวาทิตที่มีขนาดเล็กได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความสามารถ
 
 
นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา ได้กล่าวว่า "สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดประกวดฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางด้านดนตรีให้แก่เด็ก และเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมลักษณะนิสัยในด้านความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความวิริยะอุตสาหะและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รวมถึงเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรี เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพได้  สำหรับรางวัลในการประกวด ผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทาน พร้อมทุนส่งเสริมวงโยธวาทิต มูลค่ารวมกว่า 3,500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่ เครื่องลมดีเด่น, เครื่องกระทบดีเด่น, คฑากรดีเด่น และผู้แสดงประกอบดีเด่นด้วย" อธิบดีกรมพลศึกษากล่าวทิ้งท้าย
 
สำหรับการประกวดวงโยธาวาทิตนักเรียน นักศึกษา จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2557 ณ สนามศุภชลาศัยและอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร